MUDr. Andrea Dutková

Vycházím, z přesvědčení, že člověk je ve svém jádru dobrý a pokud si neví rady, tak jen nezná své potřeby a své zdroje.
Za klíčové faktory osobní změny považuji schopnost být si vědom sám sebe a umět žít v přítomnosti a také si za oboje vzít zodpovědnost.

Psychiatrické konzultace

Neurozy, úzkosti, fóbie, obsedantně kompulzivní poruchy, panické ataky

Deprese

Psychózy

Osobnostní potíže a poruchy

Závislosti (na drogách, alkoholu, automatech, práci)

Sexuální potíže a poruchy

Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)

Psychosomatická onemocnění

Potíže se spánkem


Psychiatrická péče je hrazena pojišťovnami.

Psychoterapie

Konzultace a poradenství v oblasti psychoterapie.

Sexuologie

Párová terapie
Individuální psychoterapie
Psychiatrická sexuologická péče a poradenství


Kdy mohu pomoci:

 • Snížené sebevědomí a sebedůvěra
 • Vztahové, partnerské a rodinné problémy
 • Stres a únava
 • Životní krize
 • Trauma, strach, smutek
 • Úzkosti, fóbie, obsedantně kompulzivní poruchy, panické ataky
 • Deprese
 • Psychózy
 • Osobnostní potíže a poruchy
 • Závislosti (na drogách, alkoholu, automatech, práci)
 • Sexuální potíže a poruchy
 • Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
 • Psychosomatická onemocnění
 • Potíže se spánkem a další
 • Psychoterapeutická pomoc maminkám na rodičovské dovolené
  (pocit sociání izolovanosti, stereotypu, pocity méněcennosti a další)

MUDr. Andrea Dutková

Psychiatrička, psychoterapeutka, sexuoložka.
Gestalt terapeutka s psychoanalytickými zkušenostmi.

Pracuji jako psychiatrička a psychoterapeutka na Klinice Eset, Úvalská 3411/47, Praha 10, telefon: 220 910 960, 272 940 880.

Tel: +420 603 262 957
E-mail: andreadutkova@seznam.cz

Vzdělání:

 • Atestace II. stupně z oboru psychiatrie - 1998
 • Gestalt terapeutka
 • Odborné kurzy z psychiatrie a psychoterapie
 • Certifikace v oboru sexuologie
 • IPPART - absolvuje Institut pro párovou terapii
 • Jako psychoterapeutka nabízím následující služby:

  • Systematickou psychoterapii
  • Psychoterapeutické poradenství
  • Podpůrnou psychoterapii
  • Krizovou intervenci
  • Rozvoj osobnosti

  Supervize:

 • PhDr. Stanislava Dudová
 • PhDr. Martin Jára
 • PhDr. Slavoj Titl
 • PhDr. Jaromír Chrášťanský
 • PhDr. Jiří Drahota

 • Členství v profesních organizacích

 • Členka České psychiatrické společnosti
 • Členka České psychoterapeutické společnosti
 • Členka České sexuologické společnosti
 • Členka asociace pro psychoterapii
 • Tel: +420 603 262 957
  (mobil je pouze pro klienty soukromé praxe)
  E-mail: andreadutkova@seznam.cz

  Nové informace

  "Pravé povolání je pro každého jen jedno jediné, dostat se k sobě samému. Jeho věcí je najít svůj vlastní osud, ne nějaký libovolný, a prožít ho v sobě, naprosto a nezlomně. Všechno ostatní je polovičatost, je pokus uniknout, je únik do ideálu masy, je přizpůsobení a strach před vlastním nitrem."

  Hermann Hesse,Demian  Pracuji na Klinice Eset, Úvalská 3411/47, Praha 10, telefon 220 910 960, 272 940 880  Toto je moje 1. kniha a měla by vyjít během půl roku.Nikdy byc nevěřila, jak psaní knihy může být naplňující a zároveň náročné.
  Doufám, že v ní najdete odpovědi na Vaše otázky o vniřní pohodě a jak vnímat stres.

  Psychoterapie

  Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky tedy prostředky komunikační a vztahové povahy. Probíhá jako strukturovaná a vědecky podložená interakce mezi terapeutem a klientem, v průběhu které dochází ke změnám v prožívání a chování klienta.

  Psychoterapie rozšiřuje a prohlubuje sebepoznání, vede k omezení sebezničujícího chování, k účinnému zvládání problémů, konfliktů a životních úkolů. Má vést k pocitům sebeuplatnění a seberealizace, k uskutečňování vlastních možností a k naplňování životního smyslu, k pocitu vyrovnanosti a spokojenosti a tím i k celkovému zvýšení kvality klientova života.

  V psychoterapii je důležitá motivace klienta, vztah s terapeutem a klientova ochota vzít na sebe odpovědnost za svůj život.

  Motivace klienta znamená, že ten kdo přichází s nějakou potřebou je klient, protože když je někým přiveden nebo poslán, vykonává pouze přání někoho jiného a terapie se pak nemusí dařit.

  Dobrý psychoterapeutický vztah je nesmírně důležitý a znamená, že si klient a terapeut tzv."sednou" a klient cítí, že se může terapeutovi otevřít a mluvit o svých potížích. Proměnlivé emoce vůči psychoterapii mohou být přirozenou součástí procesu.  Individuální terapie

  S klientem/klientkou si ujasňuji vzájemná očekávání na úvodním setkání. Pokud se navzájem neshodneme, doporučím svého kolegu / kolegyni nebo jiný postup.
  Pokud se domluvíme na kontraktu, spolupracujeme minimálně 3 měsíce a minimálně jednou za týden či za dva.
  Respektuji a dodržuji etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii, mimo jiné zásadu mlčenlivosti.
  Pokud se klient/klientka nachází v obtížné sociální situaci, můžeme o ceně jednat.
  Typické dotazy ohledně terapie můžete najít v sekci Otázky a odpovědi. Pokud se chcete zeptat na něco dalšího, využijte kontaktní formulář.  Podmínky:

  Na psychoterapeutickou konzultaci je třeba se objednat předem a to přes formulář těchto stránek,
  telefonicky +420 603 262 957 nebo emailem andreadutkova@seznam.cz.
  na psychiatrické konzultace se prosím, objednávejte přes sestřičku. telefon 220 910 960, 272 940 880.
  Všechny informace získané od klientů podléhají lékařskému tajemství.

  • Individuální psychoterapie
  • 1 x / týden
  • nebo 1 x / 14 dní
  • kontroly / dle domluvy
  • Párová terapie

  • 1 x / týden
  • nebo 1 x / 14 dní
  • kontroly / dle domluvy
  • Rodinná terapie

  • 1 x / týden
  • nebo 1 x / 14 dní
  • kontroly / dle domluvy
  • Psychiatrická péče

  • hrazeno pojišťovnou
  • 1 x / týden
  • nebo 1 x / 14 dní
  • kontroly / dle domluvy

  Často kladené otázky

  Mí klienti mi často kladou stejné otázky. Možná zde najdete i Vy odpověď na některou z nich.

  Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
  Psychiatr je lékař, tedy vystudoval medicínu a léčí pacienty zejm. léky, tzv psychofarmaky, ale i jinými způsoby. Psycholog většinou vystudoval filozofickou fakultu, ale i pedagogickou či sociální aj. a léčí pacienty psychologickými způsoby.


  Co je to psychoterapeut?
  Psychoterapeut je člověk, který prošel profesionálním systematickým psychoterapeutickým výcvikem a který vede dialog s druhým člověkem, kterého chce pochopit, slyšet a podpořit. Psychoterapie není snadná ani rychlá cesta.Je to ovšem ověřený způsob, jak si uspořádat život po svém.


  Mohou se při psychoterapii užívat psychofarmaka?
  Ano,mohou, zejm. u lehčích a středně těžkých úzkostí a depresí, ale měly by se o tom domluvit klient, psychoterapeut i psychiatr. Psychiatr by měl být informován že docházíte na individuální psychoterapii a naopak. Zároveň je vhodné, aby měl psychoterapeut kontakt na Vašeho psychiatra. Není vhodné, aby psychiatr, který Vám píše léky, byl zároveň Vaším psychoterapeutem.


  Co je Gestalt terapie?
  Je to směr v psychoterapii,podobný ostatním směrům, jen klade více důraz na situaci "tady a ted" a to i při psychoterapii samotné,na kreativitu klienta a zodpovědnost za svůj život, také na otevřený dialog s terapeutem.


  Kontakty

  Zde je jeden ze způsobů, jak mě kontaktovat:

  KONTAKTNÍ FORMULÁŘ:

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  Odesláním elektronického formuláře (Kliknutím na tlačítko "ODESLAT") souhlasíte s tím, aby Vámi poskytnuté osobní údaje byly zpracovány. Osobní údaje budou sloužit pouze pro mou vnitřní potřebu a budou využívány jen po dobu nezbytně nutnou.