MUDr. Andrea Dutková

Mou prvořadou prioritou a nedílnou součástí profesionální etiky
je respekt a úcta k člověku a akceptování jeho životního příběhu.

Psychiatrické konzultace

Úzkosti, fóbie, obsedantně kompulzivní poruchy, panické ataky Deprese
Psychózy
Osobnostní potíže a poruchy
Závislosti (na drogách, alkoholu, automatech, práci)
Sexuální potíže a poruchy
Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
Psychosomatická onemocnění
Potíže se spánkem
Psychiatrická péče je hrazena pojišťovnami.

Psychoterapie

Konzultace a poradenství v oblasti psychoterapie.

Skupinové terapie

V současné době otevírám skupinu pro ženy se sexuálními problémy, vztahovými problémy, samoživitelky a ženy v těžké životní situaci. Pravděpodobný začátek skupiny bude od října 2017. Případné zájemkyně podrobnosti sledujte v odstavci
Aktuálně

Sexuologie

Párová terapie
Individuální psychoterapie
Psychiatrická sexuologická péče a poradenství


Kdy mohu pomoci:

 • Snížené sebevědomí a sebedůvěra
 • Vztahové, partnerské a rodinné problémy
 • Stres a únava
 • Životní krize
 • Trauma, strach, smutek
 • Úzkosti, fóbie, obsedantně kompulzivní poruchy, panické ataky
 • Deprese
 • Psychózy
 • Osobnostní potíže a poruchy
 • Závislosti (na drogách, alkoholu, automatech, práci)
 • Sexuální potíže a poruchy
 • Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
 • Psychosomatická onemocnění
 • Potíže se spánkem a další

MUDr. Andrea Dutková

Psychiatrička, psychoterapeutka, sexuoložka.
Gestalt terapeutka s psychoanalytickými zkušenostmi.

Ve své práci vycházím nejen ze vzdělání a odborné zkušenosti,
ale také z těžkých životních zkoušek, kterými jsem prošla.

Pracuji v psychiatrické ambulanci Opatovské polikliniky jako psychiatrička a psychoterapeutka.

Tel: +420 603 262 957
E-mail: andreadutkova@seznam.cz

Vzdělání:

 • Atestace II. stupně z oboru psychiatrie - 1998
 • Gestalt terapeutka
 • Odborné kurzy z psychiatrie a psychoterapie
 • Certifikace v oboru sexuologie
 • Kurz párové a rodinné terapie - psychoanalytický výcvik
 • Jako psychoterapeutka nabízím následující služby:

  • Systematickou psychoterapii
  • Psychoterapeutické poradenství
  • Podpůrnou psychoterapii
  • Krizovou intervenci
  • Rozvoj osobnosti

  Supervize:

 • PhDr. Stanislava Dudová
 • PhDr.Martin Jára
 • PhDr. Slavoj Titl
 • PhDr. Jaromír Chrášťanský

 • Členství v profesních organizacích

 • Členka České psychiatrické společnosti
 • Členka České psychoterapeutické společnosti
 • Členka České sexuologické společnosti
 • Tel: +420 603 262 957
  E-mail: andreadutkova@seznam.cz

  Psychoterapie

  Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky tedy prostředky komunikační a vztahové povahy. Probíhá jako strukturovaná a vědecky podložená interakce mezi terapeutem a klientem, v průběhu které dochází ke změnám v prožívání a chování klienta.

  Psychoterapie rozšiřuje a prohlubuje sebepoznání, vede k omezení sebezničujícího chování, k účinnému zvládání problémů, konfliktů a životních úkolů. Má vést k pocitům sebeuplatnění a seberealizace, k uskutečňování vlastních možností a k naplňování životního smyslu, k pocitu vyrovnanosti a spokojenosti a tím i k celkovému zvýšení kvality klientova života.

  V psychoterapii je důležitá motivace klienta, vztah s terapeutem a klientova ochota vzít na sebe odpovědnost za svůj život.

  Motivace klienta znamená, že ten kdo přichází s nějakou potřebou je klient, protože když je někým přiveden nebo poslán, vykonává pouze přání někoho jiného a terapie se pak nemusí dařit.

  Dobrý psychoterapeutický vztah je nesmírně důležitý a znamená, že si klient a terapeut tzv."sednou" a klient cítí, že se může terapeutovi otevřít a mluvit o svých potížích.Proměnlivé emoce vůči psychoterapii mohou být přirozenou součástí procesu.  Individuální terapie

  S klientem/klientkou si ujasňuji vzájemná očekávání na úvodním setkání. Pokud se navzájem neshodneme, doporučím svého kolegu / kolegyni nebo jiný postup.
  Klient/klientka i já máme tři setkání na to, abychom si ověřili, zda naše spolupráce může být užitečná.
  Pokud se domluvíme na kontraktu, spolupracujeme minimálně 3 měsíce a minimálně jednou za týden či za dva.
  Respektuji a dodržuji etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii, mimo jiné zásadu mlčenlivosti.
  Cena za jedno setkání v délce minimálně 50 minut je 900 Kč. Pokud se klient/klientka nachází v obtížné sociální situaci, můžeme o ceně jednat.
  Typické dotazy ohledně terapie můžete najít v sekci Otázky a odpovědi. Pokud se chcete zeptat na něco dalšího, využijte kontaktní formulář.  Ceny a podmínky:

  Na konzultaci je třeba se objednat předem telefonicky (+420/603 262 957) nebo e-mailem: andreadutkova@seznam.cz
  Obvyklá frekvence konzultací je 1x týdně nebo 1x za 14 dní / 50 minut.
  1 sezení trvá 50 minut, počet setkání záleží na domluvě.
  Psychiatrické kontroly podle domluvy.
  Všechny informace získané od klientů podléhají lékařskému tajemství.
  Pokud se klient neomluví 48 hodin před začátkem terapie, částka mu propadá.

  • Individuální psychoterapie
  • 1000,- Kč / 50 min
  • 1 x / týden
  • nebo 1 x / 14 dní
  • kontroly / dle domluvy
  • Párová terapie

  • 1200,- Kč / 50 min
  • 1 x / týden
  • nebo 1 x / 14 dní
  • kontroly / dle domluvy
  • Rodinná terapie

  • 1200,- Kč / 50 min
  • 1 x / týden
  • nebo 1 x / 14 dní
  • kontroly / dle domluvy
  • Psychiatrická péče

  • hrazeno pojišťovnou
  • 1 x / týden
  • nebo 1 x / 14 dní
  • kontroly / dle domluvy

  Často kladené otázky

  Mí klienti mi často kladou stejné otázky. Možná zde najdete i Vy odpověď na některou z nich.

  Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
  Psychiatr je lékař, tedy vystudoval medicínu a léčí pacienty zejm. léky, tzv psychofarmaky, ale i jinými způsoby. Psycholog většinou vystudoval filozofickou fakultu, ale i pedagogickou či sociální aj. a léčí pacienty psychologickými způsoby.


  Co je to psychoterapeut?
  Psychoterapeut je člověk, který prošel profesionálním systematickým psychoterapeutickým výcvikem a který vede dialog s druhým člověkem, kterého chce pochopit, slyšet a podpořit. Psychoterapie není snadná ani rychlá cesta.Je to ovšem ověřený způsob, jak si uspořádat život po svém.


  Mohou se při psychoterapii užívat psychofarmaka?
  Ano,mohou, zejm. u lehčích a středně těžkých úzkostí a depresí, ale měly by se o tom domluvit klient, psychoterapeut i psychiatr. Psychiatr by měl být informován že docházíte na individuální psychoterapii a naopak.Zároveň je vhodné, aby měl psychoterapeut kontakt na Vašeho psychiatra. Není vhodné, aby psychiatr, který Vám píše léky, byl zároveň Vaším psychoterapeutem. Pokud se naše psychiatrická péče stane psychoterapeutickou, dám Vám kontakt na kolegu, kolegyni, kteří Vám léky předepíší.


  Co je Gestalt terapie?
  Je to směr v psychoterapii,podobný ostatním směrům, jen klade více důraz na situaci "tady a ted" a to i při psychoterapii samotné,na kreativitu klienta a zodpovědnost za svůj život, také na otevřený dialog s terapeutem.


  Kontakty

  Zde najdete několik způsobů, jak mě kontaktovat:

  KONTAKTNÍ FORMULÁŘ:

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  Odesláním elektronického formuláře (Kliknutím na tlačítko "ODESLAT") souhlasíte s tím, aby Vámi poskytnuté osobní údaje byly zpracovány. Osobní údaje budou sloužit pouze pro mou vnitřní potřebu a budou využívány jen po dobu nezbytně nutnou.